Råd till anhöriga

Begravningsarrangemang

En nära anhörigs bortgång väcker olika känslor och frågor. Den för med sig sorg, maktlöshet och oro över andra närstående samt den egna orken.

Oftast går det inte att i förväg förbereda sig för döden eller de känslor den för med sig. Den närmaste kretsen, vänner och ibland även professionella medhjälpare har en viktig roll i sorgearbetet.

Stöd och hjälp kan sökas bland annat hos familjerådgivningen, psykiatrins poliklinik, hälsocentralen och hos olika kristjänster. En del församlingar har grupper för närstående som drabbats av sorg.

Dock finns det praktiska detaljer som de anhöriga, trots sin sorg, måste hantera efter en närståendes bortgång. Här berättar vi om de viktigaste. Hjälp kan även sökas hos den avlidnas hemförsamling eller hos begravningsbyrån för hantering av olika ärenden.

Vi har gjort en gratis guide som du kan ladda ner om du meddelar oss din e-postadress i textrutan nedan.