MemoLed®-skruvförankring

Vi rekommenderar montering av minnesmärken med MemoLed-skruvförankring. Det är ett mer prisvärt, säkrare och lättare sätt att montera än med traditionellt fundament. Skruvförankringen börjar inte luta efter hand och produkten ges 10 års garanti på att minnesmärket håller sig upprätt. Det är enkelt att justera och räta upp minnesmärket med de rätta verktygen.

Inrättandet på sten

MemoLed®-gravminnesmärket kan även förankras traditionellt på ett fundament. Det måste beställas separat, om det inte ingår i församlingens pris för gravplatsen. Fundamentets storlek beror bland annat på det beställda minnesmärkets storlek, men riktlinjen är att det ska ha 5 cm bredare kanter. Det innebär det beställda minnesmärkets bredd + 5 cm och MemoLed är 17 cm ”djup”, så fundamentets djup ska vara 27 cm. Höjden är oftast i standardstorlek/bestämd av stenleverantören. Vissa församlingar kan använda sig av en så kallad balk där samma teknik används för förankring av minnesmärket som med fundamentet.

För fler frågor om montering eller beställning av gravstenar, se här.