Bra att veta

Ett MemoLed®-gravminnesmärke kan införskaffas av gravplatsens innehavare eller vanligen de anhöriga. Personen som av den avlidnes anhöriga utsetts till innehavare av gravplatsen är den kontaktperson med vilken församlingen kommer överens om i frågor som rör graven och dess skötsel.

Gravplatsen ska vara betald till församlingen innan tillstånd för montering av en gravsten medges. Det är därför som vi redan vid beställning behöver ett gravbrev och ett begravningstillstånd. Dokumenten ges till vår representant, skickas med e-post till asiakaspalvelu[at]hautatuote.fi eller som skannad bilaga vid beställning i webbutiken. Efter beställning ordnar vi för kundens räkning monteringstillstånd för minnesmärket från församlingen och även andra nödvändiga dokument.

Olika församlingar kan ha egna bestämmelser för gravstenar. Inom en och samma kyrkogård kan det beroende på område finnas flera olika tillvägagångssätt. Dessa bestämmelser rör vanligtvis gravstenarnas höjd, form, utsmyckningar och färg. Ofta är särskilt maximal höjd och bredd fastställda. Innan vi tillverkar gravvården kontrollerar vi alltid med församlingen att den passar in på gravplatsen.

För montering av gravvården finns det ofta, på grund av tjälen, bestämda tidpunkter då montering av fundamentet inte är genomförbart. Införskaffande av fundament och där tillkommande kostnader är kundens ansvar om det inte redan finns ett fundament eller en balk monterat på aktuell begravningsplats.

Vi erbjuder utmärkta alternativ till traditionella fundamentlösningar. MemoLed-skruvförankring, som du hittar en presentationsvideo om här. Fördelarna med skruvförankringen är att den är lättmonterad och att tillverkaren garanterar att den inte börjar luta på grund av tjäle.

Förändringar på MemoLed®-gravvårdens framsida kan göras oavsett årstid eftersom den nya frontskivan utformas färdigt innan den gamla ersätts. Det går smidigt att byta ut en frontskiva utan att avlägsna gravminnesmärket.