Beställningsvillkor

Memorial Oy säljer och levererar MemoLed®-gravvårdar över hela Finland och även utomlands. I de angivna priserna ingår 24 % moms.

Av den beställda produkten får kunden alltid en gravvårdsplan i form av en bild eller ritning. Försäljaren Memorial Oy eller en representant bekräftar för Beställaren att beställningen är godkänd antingen per e-post eller telefon.

Försäljaren tillverkar gravvården när Beställaren har godkänt beställningen och betalat minst hälften av beställningens pris. En gravvård är personlig och kan därför inte returneras.

Leveransvillkor

Om orsaken till en försening av leveransen av en gravvård är force majeure har köparen ingen rätt till skadestånd eller hävning av köpet.

MemoLed®-gravvården monteras på sockeln med medföljande fästen. Sockeln beställs av kunden själv eller via vår representant. Hos vissa församlingar kan sockeln/balken ingå i gravplatsens pris.

När en gravvård beställs separat kan den även monteras med en skruvförankring, och då behövs ingen sockel.

Om leverans av gravvården och montering på gravplatsen ingår i beställningen följer vi församlingens bestämmelser om monteringstidpunkten vid monteringen. För övrigt följer vi försäljarens och beställarens avtal om leveranstidpunkt, destination och transportsätt. Leveranstid enligt avtal.

Betalningsvillkor

Efter att gravvårdsplanen godkänts betalar beställaren hela beställningens pris eller hälften av det. Då debiteras Beställaren för slutsumman efter att gravvården levererats. Betalningsvillkoret är 7 dagar.

Försäljaren har rätt att enligt räntelagen ta ut dröjsmålsränta och rimliga indrivningskostnader för förfallen och försenad betalning.

Äganderätten till gravvården övergår till Köparen när hela priset är betalt.

Garantivillkor

En MemoLed®-gravvård är tillverkad av rostfritt stål och håller sig stilig från generation till generation när den underhålls och rengörs regelbundet.

De elektroniska delar som används i gravvården har testats i flera år under extrema förhållanden och visat sig vara funktionella komponenter. Om kunden upptäcker brister eller fel i funktionaliteten är det på försäljarens ansvar att reparera dessa i enlighet med garantivillkoren.

Garantitiden för tillverknings- och monteringsfel i elektroniska delar är 24 månader. Obs.! Garantin gäller inte monteringar som kunden eller någon annan själv gjort eller eventuella fel som beror på sådana monteringar.

Garantitiden för felfri målad yta är 10 år. Den målade ytan är ett hållbart skydd för metallytan. En målad yta som varit i direkt solljus i flera decennier kan blekna. Detta är normalt slitage för målade ytor.

Garantin för en montering som gjorts via försäljaren är 24 månader och den gäller även upprätning av gravvården. Upprätning kan behövas om marken ger efter under sockeln. Undersökningar visar att en skruvförankring inte behöver upprätning eftersom tjälen inte påverkar den. Ta kontakt om du av någon orsak misstänker att det finns behov av upprätning.

Kontakta en representant eller försäljaren direkt på Memorial Oy, 010 324 4222, om du har frågor om garanti eller underhåll.

Försäljaren rekommenderar att man rengör ytan på MemoLed®-gravvården regelbundet. Det kan man göra med en fuktig handduk. Man brukar rengöra solcellens yta med en torr handduk för att ta bort damm. I gravvården finns elektronik för belysning. Därför måste gravvårdens lockdel alltid vara på plats och fäst med de rätta skruvarna.