Användningsvillkor

Dessa användningsvillkor tillämpas på sidorna i Memorial Oy:s webbplats www.hautatuote.fi. Användning av webbplatsen är ett tecken på att man godkänner användningsvillkoren.

På sidorna finns material som är skyddat med Memorial Oy:s och/eller dess samarbetspartners upphovsrätt (mönsterskydd) och varumärkesrätt. Alla rättigheter förbehålles. Finlands lag tillämpas vid lösning av tvister i samband med upphovsrättsbrott.

Därför har en användare ingen rätt att spara, lagra, kopiera, sprida ut, visa offentligt eller på annat sätt kommersiellt utnyttja sidorna eller delar av dem i någon form utan skriftligt tillstånd från Memorial Oy. Inom ramen för bestämmelserna om upphovsrätt har en användare rätt att för eget bruk titta på och läsa sidorna samt printa ut dem för personligt bruk.

Memorial Oy förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i sidorna eller begränsa tillgången till dem.