Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Memorial Oy
Sarkatie 2
60800 ILMAJOKI
y-tunnus 2655657-6

Rekisteriä hoitava henkilö

Jere-Miikka Myllymäki
jere-miikka.myllymaki@hautatuote.fi
Puh. 045 168 0707

Rekisterin nimi

Memorial Oy asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Memorial Oy:n ja sen aputoiminimien keräämillä henkilötiedoilla on tarkoitus käsitellä tilauksia, hoitaa laskutusta, asiakkaan yhteydenottoja sekä asiakaskyselyitä, jotka liittyvät asiointiin ja palveluiden kehittämiseen. Lisäksi henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on kehittää omaa raportointia, markkinointia ja muita asiakkuuden hoitamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakkaan suostumuksella käsitellään asiakkaan perustietoja: etunimi, sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, vainajan syntymä- ja kuolinaika-tietoja, hautausmaatietoja, hautauslupatietoja, tilaus- ja toimituspäivätietoja sekä asiakkaan antamia muita tietoja.

Tietolähteet

Asiakkuus ja asiointi. Tietoja voidaan päivittää asiakkaan pyynnöstä.

Tietojen luovutus

Memorial Oy voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja Memorial Oy:n tytäryhtiöille sekä Memorial Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille  asiakastilausten valmistamista ja toimittamista varten. Memorial Oy:n yhteistyökumppanit eivät käytä annettuja tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Memorial Oy voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Evästeiden käyttö

Sivuilla voidaan käyttää evästeitä eli cookieita, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, jonne pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joille on annettu kullekin erikseen ennalta määritelty käyttöoikeus. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.