Ohjeita omaisille

Hautajaisjärjestelyt

Lähiomaisen kuolema tuo mukanaan erilaisia tunteita ja kysymyksiä. Se tuo mukanaan surua, voimattomuutta ja huolta muista lähimmäisistä sekä omasta jaksamisesta.

Usein kuolemaan ja sen mukana tuomiin tunteisiin ei pysty etukäteen valmistautumaan. Lähipiiri, ystävät ja joskus jopa ammattiauttajat ovat tärkeässä asemassa asian käsittelyssä.

On kuitenkin käytännön asioita, joita omaisten tulee hoitaa kuntoon läheisen kuoleman jälkeen surusta huolimatta. Kerromme oppaassa tärkeimpiä asioita. Apua on saatavilla myös vainajan kotiseurakunnalta tai hautaustoimistosta asioiden hoitamiseksi.

Tekemämme ilmaisen oppaan voit ladata itsellesi jättämällä sähköpostiosoitteesi alla olevaan tekstikenttään.