Käyttöehdot

Memorial Oy:n ylläpitämiin www.hautatuote.fi -sivuihin sovelletaan näitä  käyttöehtoja. Sivuston käyttäminen on osoitus käyttäehtojen hyväksymisestä.

Sivut sisältävät Memorial Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden  tekijänoikeudella (mallisuoja) ja tavaramerkkioikeudella suojattua materiaalia. Kaikki oikeudet pidätetään. Riitojen ratkaisuun tekijänoikeusrikkomustilanteessa sovelletaan Suomen lakia.

Käyttäjällä ei siten ole oikeutta tallentaa, kopioida, levittää, näyttää julkisesti tai muuten kaupallisesti hyödyntää sivuja tai niiden osia missään muodossa ilman Memorial Oy:n antamaa kirjallista suostumusta. Tekijänoikeussäännösten puitteissa käyttäjällä on oikeus omaan käyttöön katsella ja lukea sivuja sekä tulostaa henkilökohtaiseen käyttöön.

Memorial Oy pidättää oikeuden itselleen tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa.